دود سیاه دیزل ژنراتور

بررسی علل دود سیاه یا سفید در دیزل ژنراتور (قسمت اول)

دیزل ژنراتور میتواند دچار نقص های فنی بسیار پر هزینه ای شود. اما میتوان از بروز بسیاری از این نقص ها جلوگیری کرد. آن هم با مراقبت های استاندارد و سرویس های دوره ای مناسب و حساب شده. برای این موضوع باید با نشانه ها آشنا باشیم. اغلب مشکلات دیزل ژنراتور نشانه ی خارجی دارد که از بروز آن مشکل خبر می دهد. رنگ دود دیزل ژنراتور ها هم یکی از این نشانه ها است. با توجه و بررسی رنگ دود خروجی از اگزوز موتور دیزل موجود در  دیزل ژنراتور، میتوان از بروز بسیاری از مشکلات پرهزینه در دیزل ژنراتور جلوگیری نمود. در مقالات قبلی، علت دود آبی در دیزل ژنراتور را بررسی کردیم. در ادامه دود سفید رنگ و دود سیاه رنگ خروجی از اگزوز دیزل ژنراتور را مورد بررسی قرار می دهیم. عوامل این دو را عنوان کرده و راهکار های اولیه برای برطرف کردن آن را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

علل خروج دود سیاه در دیزل ژنراتور زیر بار

منظور از دیزل ژنراتور زیر بار، دیزل ژنراتوری است که مشغول تولید برق بوده و از انرژی الکتریکی و برق تولیدی آن استفاده می شود. دود خروجی از دیزل ژنراتور در این حالت، می تواند سیاه رنگ بشود. علل آن می تواند موارد زیر باشد:

1- موتور دیزل با زیر بار زیاد کار میکند

هر موتور دیزلی که در دیزل ژنراتور استفاده می شود، توان تولیدی خاصی دارد. حداکثر توانی که می توان از یک موتور دیزل استخراج نمود، توان نامی آن موتور دیزل نامیده می شود. اگر وسایل برقی زیادی به دستگاه دیزل ژنراتور متصل گردد؛ ویا یک وسیله برقی پرمصرف از برق تولیدی دیزل ژنراتور استفاده نماید، توانی بیشتر از توان نامی، از موتور دیزل ژنراتور کشیده خواهد شد.

این موضوع علاوه بر اشکالات زیادی که برای موتور دیزل به وجود می آورد، باعث سیاه شدن دود خروجی از دستگاه دیزل ژنراتور هم می شود. پس در اولین مرحله باید توان مصرفی را به پایین توان نامی موتور دیزل کاهش داد.

همین موضوع علت اهمیت بررسی دقیق نیاز مجموعه به دیزل ژنراتور، قبل از خرید دیزل آن را نشان می دهد. باید با توجه به توان مورد نیاز اقدام به خرید دیزل ژنراتور متناسب با میزان مصرف مجموعه نمود.

2- سیم پیچ ژنراتور برق سوخته است

عامل بعدی که موجب سیاه شدن دود خروجی از دیزل ژنراتور می شود، سوختن سیم پیچ ژنراتور برق است. برای بررسی این مشکل، باید در صورت سوختگی ژنراتور و یا رگلاتور ولتاژ، با جدا سازی سیم تحریک ژنراتور، موتور دیزل را از زیر بار خارج کنیم. اگر مشکل، سوختگی سیم پیچ باشد، با انجام این عمل، رنگ دود خروجی از دیزل ژنراتور به حالت طبیعی برخواهد گشت. پس بعد از آن، باید سیم پیچ توسط کارشناس مورد بررسی قرار بگیرد.

دود سیاه دیزل ژنراتور

دود سیاه دیزل ژنراتور

3- تنظیم نبودن پمپ انژکتور

در دیزل ژنراتور چندین پمپ وجود دارد که در مقالات قبلی به بعضی از آن ها اشاره شد. پمپ سوخت و پمپ آب (واتر پمپ) از مهمترین آن ها است. حتی همانطور که در مقاله 4 راز سیستم سوخت رسان دیزل ژنراتور بحث کردیم، دو پمپ برای سوخت دیزل ژنراتور وجود دارد. پمپ انژکتور هم از دیگر این پمپ ها است که در دیزل ژنراتور مورد استفاده قرار می گیرد. اگر این پمپ تنظیم نباشد، و سوخت بیش از حد وارد موتور شود؛ باعث می شود که دود خارج شده از اگزوز، به رنگ سیاه دربیاید. پس این مورد هم در سیاه بودن دود خروجی، محتمل است و باید توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرید و در صورت لزوم تنظیم گردد.

4- هوا، کم به موتور می رسد

احتراق و روشن شدن آتش به سه عامل احتیاج دارد: ماده سوختنی، حرارت و اکسیژن. اگر این سه مورد به اندازه کافی وجود داشته باشد، آتش با تولید دی اکسید کربن، دود بی رنگ و کم ضرری تولید میکند. ولی اگر هوا به میزان کم به آتش برسد. اصلاحا شعله دچار خفگی شده و تولید مونو اکسید کربن می نماید. در این حالت، دود تولیدی هم سیاه رنگ خواهد بود. همین عوامل در احتراق های درون موتور دیزل هم صادق است. اگر دود خروجی از اگزوز سیاه رنگ است، یکی از عوامل، ممکن است نرسیدن هوای کافی به موتور دیزل ژنراتور باشد.

در این حالت باید ابتدا فیلتر هوا مورد بررسی قرار بگیرد. در صورت کثیف بودن، نشانگر فیلتر به رنگ قرمز در خواهد آمد. پس باید فیلتر هوا را تعویض نمود.

اگر مشکل برطرف نشد، در این مورد، باید مسیر هوا را هم مورد بررسی قرار داد و در صورت گرفتگی اقدام به بازگشایی مسیر ورود هوا نمود.

گاهی هم عدم تنظیم اسبک سوپاپ های هوا موجب بروز این مشکل می شوند که باید توسط کارشناس بررسی و در صورت لزوم تنظیم گردند.

سایر عوامل که باعث می شوند دود خروجی از دیزل ژنراتور، سیاه رنگ شود. و عواملی که باعث سفید رنگ شدن دود خروجی از دیزل ژنراتور می شود را در مقاله بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

چرا دیزل ژنراتور روشن نمی شود 2

چرا دیزل ژنراتور روشن نمی شود؟ (قسمت دوم)

در ادامه مقاله قبلی به عوامل روشن نشدن موتور دیزل ژنراتور می پردازیم. در قسمت اول -چرا دیزل ژنراتور روشن نمی شود؟- چهار عامل مورد بررسی قرار گرفت که عبارت بودند از:

1- گرفتگی یا یخ زدگی لوله سوخت

2- وجود هوا در سیستم سوخت رسانی

3- مسدود شدن فیلتر گازوئیل

4- زیاد بودن بار موتور

حال به باقی عوامل موثر بر روشن نشدن دیزل ژنراتور می پردازیم.

5- اشکال در پمپ سه گوش

دیزل ژنراتورها دارای دو پمپ سوخت هستند. پمپ اولیه آن ها به پمپ سه گوش هم شناخته می شوند. باید بررسی کنید که در حین زدن استارت، عملکرد این پمپ به چه صورت است. اگر در حین زدن استارت گازوئیل از مسیر برگشت به مخزن سوخت برگشت نداشته باشد، نشان دهنده ایراد در پمپ اولیه یا همان پمپ سه گوش است. در این صورت برای رفع ایراد باید نسبت به سرویس یا تعویض این پمپ اقدام فرمایید.

6- رها نشدن فنر سلونوئید

سلونوئید، به قسمتی از دیزل ژنراتور گفته می شود که درواقع کار خاموش کردن دیزل ژنراتور را به عهده دارد. به همین دلیل به آن -خاموش کن- هم گفته می شود.

در برخی از دیزل ژنراتورها، در هنگام روشن کردن، باید سلونوئید فعال شود تا سوخت به موتور دیزل برسد. بنابراین در هنگام استارت باید با دست، سلونوئید را نگه داشته تا دیزل ژنراتور روشن شود.

برای بررسی عملکرد خاموش کن یا همان سلونوئید، یک سیم از مثبت باتری به سر مثبت خاموش کن وصل کنید. در صورتی که سلونوئید عمل نکرد، نسبت به تعویض آن اقدام کنید؛ ولی اگر سلونوئید درست عمل کرد، باید به بررسی مسیر سیم کشی و همچنین رله مربوطه اقدام شود.

چرا دیزل ژنراتور روشن نمی شود 2

چرا دیزل ژنراتور روشن نمی شود 2

در هنگام استارت، ابتدا یکی از دو رله داخل تابلو وصل و بعد از چند ثانیه رله دوم وصل می شود. اولین رله همان رله مربوط به خاموش کن است. این همان رله ای است که باید عملکرد آن را بررسی کنید. در اینجا در صورتی که رله وصل نشد، برای اینکه بوبین رله را تست کنید، آن را با رله دوم تعویض نمایید.

اگر بوبین رله سالم بود. پلاتین رله را بررسی کنید. وجود دوده سیاه بر روی پلاتین، نشانه خرابی آن است و باید نسبت به تعویض آن اقدام گردد.

هشدار: درهنگام بررسی رله، امکان برق گرفتگی وجود دارد. ولتاژ رله بر روی بوبین آن نوشته شده است. حتما در هنگام کار با رله ولتاژ آن را مد نظر قرار دهید.

7- گرفتگی ورودی یا مانیفولد هوا

اگر در هنگام استارت متوجه شدید، موتور روشن نمی شود و دود سیاه رنگ از اگزوز موتور دیزل ژنراتور خارج می شود؛ معلوم است که هوا به درستی به دیزل ژنراتور نمیرسد. در این صورت است که باید مسیر ورود هوا و فیلتر هوا بررسی شوند که گرفتگی نداشته باشند. به همین صورت، با توجه به رنگ دود خروجی می توان به سایر اشکالات دیزل ژنراتور پی برد. در مقاله ای علت رنگ آبی دود اگزوز دیزل را بررسی کردیم که خواندن آن خالی از لطف نیست.

8- وجود آب یا ناخالصی در گازوئیل

کیفیت پایین گازوئیل عامل دیگری است که می تواند باعث روشن نشدن دیزل ژنراتور شود. وجود آب یا ناخالصی در گازوئیل، کیفیت آن را پایین آورده و حتی می تواند به موتور دیزل ژنراتور آسیب برساند. در موتور دیزل، فیلتری وجود دارد که آب را از گازوئیل جدا می کند. برای بررسی وجود آب در گازوئیل، باید شیر تخلیه این فیلتر تا تخلیه کامل باز و وجود آب در سوخت بررسی شود. در صورتی که آب در سوخت مشاهده شد. باید ابتدا توسط پمپ دستی فیلتر آبگیر را دوباره پر کنیم. سپس لوله سوخت را از سر سوزن باز می کنیم. بعد با زدن استارت، آب را از لوله ها و پمپ فارسونگا خارج می کنیم.

اگر گازوئیل کثیف بود، باید اول فیلتر های گازوئیل را تعویض کنیم. سپس باید نسبت به هواگیری موتور دیزل ژنراتور اقدام کنیم.

9- اشکال در انژکتور

انژکتور قسمت دیگری از دیزل ژنراتور است که در صورتی که وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، می تواند مانع روشن شدن دیزل ژنراتور شود. در این بخش به اشکالات انژکتور موتور دیزل ژنراتور می پردازیم.

اگر در هنگام استارت موتور دیزل روشن نشد و مشاهده کردید هیچ دودی از اگزوز خارج نمی شود. بررسی کنید که سوخت در لوله ها وجود دارد و به موتور دیزل ژنراتور رسیده است یا نه. اگر سوخت هم مشکلی نداشت، ممکن است سوراخ سوزن های انژکتور دچار گرفتگی شده باشند. در این صورت باید سوزن های انژکتور توسط کارشناسان مربوطه بررسی شوند.

ممکن است مشاهده کنید که مقداری گازوئیل از لوله ها و اتصالات پمپ تا سوزن انژکتور، نشت کرده است. این هم می تواند نشان دهنده عملکرد نادرست انژکتور باشد. در این صورت نسبت به رفع نشت سوخت اقدام کرده و سپس مجددا اقدام به روشن نمودن دیزل ژنراتور نمایید.

عوامل دیگری هم میتوانند در عملکرد انژکتور اشکال آفرین باشند. ازجمله شکستگی یکی از قطعات پمپ فارسونگا، ضعیف بودن انژکتور و یا تنظیم نبودن آن که در این موارد باید موضوع به کارشناسان مربوطه ارائه شود.

10- اشکالات فنی دیگر

موارد دیگری هم وجود دارد که باعث می شوند که موتور استارت خورده ولی روشن نشود. مانند نشتی در سر سیلندرها و در قسمت سوپاپ ها ویا مشکل در تایمر دیزل ژنراتور که در هر دو مورد بهتر است به کارشناسان دیزل ژنراتور مراجعه فرمایید.

امیدواریم این مقاله برای شما، مفید واقع شده باشد. با نظرات خود ما را در ارائه مقالات آموزشی بیشتر یاری فرمایید.

چرا دیزل ژنراتور روشن نمی شود

چرا دیزل ژنراتور روشن نمی شود؟ (قسمت اول)

دیزل ژنراتور پیشرفته امروزی دارای سیستم های پیشرفته ای می باشد. به ندرت پیش می آید که این دستگاه ها دچار مشکل بشوند. همه چیز به صورت اتومات چک و کنترل می شود. با این حال در بعضی مواقع، پیش می آید که دیزل ژنراتور، روشن نمی شود!
شما استارت می زنید. استارت به خوبی کار می کند ولی دیزل ژنراتور روشن نمی شود. پس موضوع به اشکال در استارت مربوط نیست. در این مقاله برآن شدیم تا علل این مشکل را بررسی کنیم. در ضمن تلاش می کنیم، برای هر مشکل راهکاری ارائه کنیم.

1- گرفتگی یا یخ زدگی لوله سوخت

در فصول سرد، مشکل روشن نشدن موتور های دیزل، هم برای دیزل ژنراتور ها و هم برای خودروهای دیزل، مسئله ساز بوده است. گاهی این مشکل به یخ زدگی سوخت در لوله های انتقال دهنده سوخت مربوط می شود. در این صورت است که سوخت به موتور دیزل نمی رسد و موتور روشن نمی شود. برای حل این مشکل باید آب جوش را به صورت مداوم بر روی پمپ و لوله های گازوئیل بریزید تا مسیر انتقال سوخت باز شود. توجه کنید که هرگز از شعله مستقیم برای گرم کردن لوله های سوخت و پمپ سوخت استفاده نکنید، چرا که این امر می تواند، موجب بروز آتش سوزی شود. در ضمن به سیم کشی دیزل هم آسیب می رساند.

2- وجود هوا در سیستم سوخت رسانی

عدم رسیدن سوخت به موتور دیزل ژنراتور از مهمترین علت های روشن نشدن دیزل ژنراتور به شمار می رود. عوامل زیادی می توانند باعث این موضوع شوند. یک از این عوامل را بررسی کردیم. وجود هوا در سیستم سوخت رسانی هم می تواند مانع رسیدن مناسب سوخت به دیزل ژنراتور شود. برای حل این مشکل به ترتیب زیر عمل کنید:

الف- از پمپ دستی استفاده نمایید تا سوخت پمپ اصلی سوخت را پر کرده و از مسیر برگشت به باک برگردد و سیستم سوخت رسان هواگیری شود.

ب- اگر هواگیری انجام نشد، این بار در حین استارت زدن از یک نفر کمک بگیرید تا با پمپ دستی مورد الف را انجام داده و به پمپ کردن سوخت مشغول شود. استارت همزمان با پمپ دستی سوخت به هواگیری سیستم سوخت کمک خواهد کرد.

ج- با تمام این موارد به دلیل وسکوزیته گازوئیل و پیچ و تاب لوله های انتقال دهنده سوخت، باز هم ممکن است هواگیری انجام نشود. معمولا در این مواقع هوا بالای سوزن های انژکتور گرفتار شده است. پس باید لوله های گازوئیل از بالای سوزن انژکتور باز شده و دوباره مرحله ب تکرار شود. دقت کنید پس از هواگیری لوله ها را به درستی در جای خود محکم کنید به طوری که از نشت گازوئیل به بیرون جلوگیری شود.

چرا دیزل ژنراتور روشن نمی شود

چرا دیزل ژنراتور روشن نمی شود

د- سطح سوخت در باک را بررسی کنید، باک های سوخت در دیزل ژنراتور ها به گونه ای طراحی شده اند که همیشه مقداری گازوئیل در انتهای باک باقی می ماند. یعنی با اینکه باک سوخت دارد ولی سطح سوخت پایین تر از سطح مکش لوله ی ورودی هست. این امر به این علت است که ناخالصی های موجود در سوخت قبل از رسیدن به فیلتر های سوخت بار اول در باک به وسیله ی ته نشین شدن از سوخت جدا شوند. به همین علت است که توصیه می شود، هر چند مدت یک بار سوخت موجود در انتهای باک از زیر باک تخلیه شود تا ناخالصی ها و ذرات خارجی از باک خارج شوند.

برای بررسی این مورد، سطح سوخت را چک کنید که از میزان حداقل کمتر نباشد. در صورت کم بودن سوخت، ابتدا سوخت گیری کرده و بعد مراحل بالا را برای هواگیری سیستم سوخت انجام دهید.

پس از این مراحل سیستم سوخت به خوبی هواگیری شده و دیزل به راحتی روشن خواهد شد.

3- مسدود شدن فیلتر گازوئیل

فیلتر سوخت برای تمیز کردن سوخت از ذرات ریزی طراحی شده است که در باک ته نشین نمی شوند. طبیعی است که این فیلتر ها بعد از مدتی به دلیل انباشت مواد زائد، درچار گرفتگی شده و مسدود شوند. پس مانع رسیدن سوخت به دیزل ژنراتور می شوند. توصیه شده است با توجه به ویژگی ها و مشخصات ثبت شده روی فیلتر و میزان کارکرد دیزل ژنراتور، اقدام به تعویض منظم فیلتر سوخت نمود تا همچین مشکلاتی برای دیزل ژنراتور پیش نیاید. شرکت رویان صنعت برای راحتی این موضوع اقدام به طراحی نرم افزار دیزل بان نموده که زمان مناسب تعویض فیلتر سوخت را به شما یادآوری می کند. این محصول در سایت به رایگان در دسترس شما می باشد.

برای بررسی مشکل فیلتر سوخت، مجددا از پمپ دستی استفاده نمایید. اگر در حین پمپ کردن سوخت، پمپ دیزل ژنراتور پر شود و سوخت از مسیر برگشت گازوئیل به باک برنگردد، نشانه این است که فیلتر سوخت دچار گرفتگی شده و نیاز به تعویض دارد. در این صورت شما در حین پمپ کردن سوخت متوجه خواهید شد که پمپ اصطلاحا سفت شده است.

پس از تعویض فیلتر مجددا اقدام به هواگیری نمایید.

4- زیاد بودن بار موتور

اگر موتور دچار گیر در حرکت باشد، در حین استارت، موتور به خوبی دور برنمی دارد. در این صورت است که مشاهده می کنید، موتور استارت می خورد ولی روشن نمی شود.

این اصطلاحا گیر در موتور می تواند عوامل زیادی داشته باشد. از جمله آن می توان به:

– خرابی بلبرینگ

– سایش روتور و استاتور ژنراتور

– پاشیدن سیم پیچ ژنراتور

و ….

اشاره کرد که هرکدام باید توسط متصدی دیزل ژنراتور و یا متخصص مربوطه بررسی و رفع عیب گردد.

موضوعات دیگری هم وجود دارد که در مقاله بعدی به آن ها خواهیم پرداخت.

سیستم سوخت رسان دیزل ژنراتور 1

4 راز سیستم سوخت رسان دیزل ژنراتور

در مقالات قبلی به شرح برخی اشکالاتی که ممکن است برای دیزل ژنراتور پیش بیاید پرداختیم. این بار می خواهیم درباره ی سیستم سوخت رسان دیزل ژنراتور صحبت کنیم. درباره ی این سیستم رازهایی وجود دارد که اگر آن هارا بدانید به راحتی میتوانید عیوب مربوط به این بخش از دیزل ژنراتور را شناسایی کنید. در بعضی از مواقع حتی می توانید خودتان به اقدام به رفع این مشکلات نمایید. بیایید به بررسی اشکالاتی که ممکن است از عملکرد اشتباه سیستم سوخت دیزل ژنراتور باشد بپردازیم.

موتور قدرت کمی دارد

یکی از عواملی که می تواند به دلیل عملکرد بد سیستم سوخت دیزل ژنراتور باشد؛ قدرت کم موتور است. برای بررسی این موضوع به موارد زیر دقت کنید.

 1. احتمال گرفتگی خروجی دود یا ورودی هوا: یکی از قسمت های اصلی در سیستم سوخت رسان موتور دیزل، بخش ورود و خروج هوا است. سیستم سوخت رسان طی برنامه ای در هر بار احتراق، میزان مناسبی از اکسیژن را به موتور می رساند و دود حاصل از احتراق را از موتور دیزل دور میکند. در صورتی که در این مسیر ها گرفتگی وجود داشته باشد، باعث افت قدرت موتور می شود. برای حل این مشکل باید مسیر اگزوز و هوا بررسی و در صورت گرفتگی نسبت به بازگشایی آن اقدام کنید.
 2. خرابی سوپر شارژ (توربو شارژ): گاهی قدرت کم موتور دیزل مربوط به اشکال در توربو شارژ می باشد. برای بررسی این موضوع در هنگامی که دیزل خاموش و سرد می باشد، باید دهانه ورود هوای تازه به سوپر را باز کنید و با دست عملکرد آن را چک کنید. در صورتی که امکان حرکت دادن سوپر شارژ وجود نداشت، باید سوپر شارژ باز شده و به دست کارشناسان مربوطه برسانید تا مشکل آن را برطرف نمایند. در صورت قفل نبودن سوپر شارژ دقت کنید که شافت سوپر باید دارای لقی بسیار کمی باشد. اگر لقی زیاد باشد ممکن است باعث خرابی توربین شود؛ لذا در صورت لقی زیاد هم باید سوپر از سیستم جدا و برای بررسی به کارشناس ارائه گردد.
 3. احتمال وارد شدن هوا به سیستم سوخت رسانی: اگر هوا به سیستم سوخت رسان موتور دیزل وارد افت قدرت موتور را به دنبال خواهد داشت. برای این منظور باید ابتدا شیلنگ های انتقال دهنده سوخت از باک تا موتور بررسی شوند که سالم باشند. بعد از آن باید اقدام به هواگیری سیستم سوخت رسان نمایید.
 4. ضعیف بودن پمپ سوخت: پمپ سوخت وظیفه دارد که سوخت را از باک به موتور برساند. اگر این بخش دچار مشکل شود باید توسط کارشناسان مربوطه بررسی شود.
 5. کثیف بودن فیلتر هوا: فیلتر هوا، بخشی از سیستم سوخت رسان محسوب می شود. این قسمت با تصفیه هوا باعث می شود سوخت با هوای تمیز مخلوط و آماده اشتعال گردد. اگر فیلتر کثیف باشد، هوای کافی به موتور دیزل ژنراتور نرسیده و شاهد افت قدرت موتور خواهیم بود. برای بررسی این موضوع دقت کنید که نشانگر فیلتر به رنگ قرمز درآمده یا نه. اگر رنگ نشانگر فیلتر قرمز بود، نسبت به تعویض آن اقدام فرمایید.

مصرف بالای سوخت

در بعضی مواقع متوجه می شویم که مصرف سوخت دیزل ژنراتور، کمی بیشتر از معمول شده است. این موضوع در دیزل ژنراتورهای دائم کار بیشتر ملموس است. در ادامه به بررسی علت های این اشکال می پردازیم.

 1. مسدود بودن ورودی هوا از فیلتر تا موتور: اگر اکسیژن کم به موتور دیزل برسد علاوه بر افت قدرت موتور که درباره آن صحبت شد، افزایش مصرف سوخت را هم به دنبال خواهد داشت. برای بررسی این مشکل، باید مسیر هوا بررسی گردد و در صورت گرفتگی، پارگی یا نشت هوا نسبت به رفع عیب اقدام گردد.
 2. احتمال سوراخ بودن و یا مسدود بودن خروجی اگزوز: همانطور که ورودی هوا به دیزل دارای اهمیت می باشد. خروجی دود هم باید به درستی عمل کند، وگرنه افزایش مصرف سوخت را خواهیم داشت. لذا مسیر خروج دود را بررسی نمایید. اگر مشکلی بود باید مسیر خروج دود و یا اگزوز تعویض گردند.
 3. شل بودن پیچ های چدنی اگزوز به سرسیلندر: موضوع بعدی که ممکن است باعث افزایش مصرف سوخت شود، شل بودن پیچ های چدنی محل اتصال اگزوز و سرسیلندر می باشد. این مشکل با یک آچار کشی ساده این پیچ ها برطرف می گردد.
 4. عدم تنظیم اسبک سوپاپ ها: در این صورت دیزل ژنراتور احتیاج به فیلرگیری دارد. ای موضوع باید توسط کارشناسان مربوطه انجام شود.
 5. تنظیم نبودن پمپ انژکتور و سوزن ها: این موضوع هم قدر فنی تر بوده و باید توسط کارشناسان پمپ ساز بررسی شود. کارشناس با بررسی سوزن های انژکتور و پمپ فارسونگا موضوع را بررسی و برطرف میکند.
 6. تراز نبودن موتور: اگر موتور به درستی تراز نباشد، مصرف سوخت دیزل ژنراتور افزایش خواهد یافت. پس لازم است که با ابزار مناسب موتور کاملا تراز گشته و لقی زیر شاسی از بین برود.
  سیستم سوخت رسان دیزل ژنراتور 2

  سیستم سوخت رسان دیزل ژنراتور

موتور در دور کم منظم کار نمی کند

اگر متوجه شدید که موتور مدتی است که در دور کم (به صورت درجا) منظم کار نمیکند؛ می توانید عیب را در سیستم سوخت رسان دیزل ژنراتور پیدا کنید. موارد زیر در این باره باید بررسی شوند.

 1. ورود هوا به سوخت: این موضوع در موارد بالاتر بررسی شد. مشکل دیگری که میتواند نشانه این اشکال در موتور دیزل باشد، همین منظم کار نکردن دیزل ژنراتور در دورهای پایین است. برای رفع آن همانطور که قبلا صحبت شد، می بایست مسیر حرکت سوخت از باک تا موتور بررسی گردد. این مسیر باید کاملا سالم باشد که هوا وارد سوخت نشود. پس از آن نسبت هوا گیری سیستم سوخت اقدام فرمایید.
 2. اشکال در گاورنر و پمپ انژکتور:همانطور که در موارد بالاتر درباره پمپ سوخت صحبت کردیم، این موضوع فنی محسوب می شود و باید توسط کارشناسان مربوطه بررسی گردد. فقط در اینجا نشانه دیگر این اشکال را عنوان کردیم که در صورت خرابی پمپ انژکتور و یا گاورنر، ممکن است موتور در دور کم به صورت منظم کار نکند.

موتور گاز نمیخورد

آخرین راز و رمزی که درباره ی سیستم سوخت رسان دیزل ژنراتور بررسی میکنیم، این است که گاها پیش می آید که موتور دیزل گاز نمیخورد که این موضوع هم می تواند نشانگر ایراد در سیستم سوخت رسان باشد. برای بررسی این موضوع باید چهار عامل را بررسی کنید. که دو مورد آن در موارد بالاتر ذکر شد. آن دو مورد، بررسی مسیر ورود هوا و اطمینان از سلامت پمپ سوخت است. مورد بعدی عبارت است از:

 1. گرفتگی فیلتر سوخت: فیلتر سوخت وظیفه تمیز کردن سوخت قبل از ورود به موتور دیزل ژنراتور را دارد. در صورت گرفتگی فیلتر سوخت، گازوئیل به میزان کافی به موتور نمی رسد. و موتور گاز نمی خورد. در این صورت باید نسبت به تعویض فیلتر سوخت اقدام و دیزل ژنراتور مجدد هواگیری شود.
 2. گرفتگی یا معیوب بودن فیلتر پمپ سه گوش: برای اینکه متوجه شویم ایراد به این موضوع بر می گردد، باید میزان سوخت خروجی از شیلنگ برگشت بررسی شود. اگر این میزان مطابق معمول نبود، ممکن است ناشی از گرفتگی فیلتر پمپ سه گوش باشد. در این صورت باید این فیلتر تعویض گردد. در غیر این صورت اشکال به خود پمپ سه گوش بر میگردد که باید نسبت به تعمیر و تعویض آن اقدام نمود.
نوسان ولتاژ دیزل ژنراتور 2

بررسی عوامل نوسان ولتاژ در دیزل ژنراتور

با توجه به عملکرد دیزل ژنراتور؛ به خوبی می دانید که این وسیله برای تولید برق و جریان الکتریسیته مورد استفاده قرار می گیرد. جریان برق تولیدی توسط ژنراتور دارای ولتاژ دقیق و مشخصی است که در بعضی دیزل ژنراتور ها قابل تنظیم و در بعضی دیگر، این ولتاژ ثابت است. همین موضوع درباره آمپر و جریان برق هم صادق است. در این مقاله به بررسی مشکل نوسان ولتاژ در دیزل ژنراتور می پردازیم. عوامل موثر در این مشکل را برشمرده و راهکار های مقابله با آن ها را مرور می کنیم. شما میتوانید مطالب آموزنده بیشتری در زمینه تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور را در قسمت مقالات مطالعه فرمایید. همچنین برای بررسی دیزل ژنراتور های موجود در شرکت و اطلاع از مشخصات و قیمت آن ها می توانید به صفحه دیزل ژنراتور مراجعه فرمایید.

نوسان ولتاژ در دیزل ژنراتور مشکل مهم و اساسی به شمار می آید. چرا که این موضوع می تواند به دستگاه هایی که از جریان تولیدی دیزل ژنراتور استفاده میکنند و به ولتاژ مناسب و ثابتی برای کار کردن احتیاج دارند، آسیب برساند. در ادامه به عوامل اصلی این مشکل در دیزل ژنراتور ها می پردازیم.

هشدار مهم: همواره مراقب باشید که دیزل زنراتور برق تولیدی بسیار قوی ای تولید میکند. لذا قبل از بررسی آن حتما مسائل ایمنی را رعایت کنید. بهتر است بررسی های لازم که در ادامه  می آید توسط افراد فنی و متخصص اعمال شوند.

نوسان ولتاژ دیزل ژنراتور 2

نوسان ولتاژ دیزل ژنراتور

 1. نقص فنی در نشانگر ولت متر: در اولین مرحله باید نشانگر ولت متر را بررسی کنیم که سالم باشد. بسیار پیش آمده که نشانگر ولت متر خو خراب شده و ولتاژ را به صورت نوسانی نمایش می دهد. برای بررسی این موضوع لازم است به وسیله ی اهم متر یا همان مولتیمتر، نسبت به اندازه گیری ولتاژ جریان خروجی از ژنراتور اقدام فرمایید. اگر ولتاژ اندازه گیری شده توسط ولت متر هم دچار نوسان بود مشخص خواهد شد که اشکال مربوط به نشانگر ولت متر نیست. در غیر این صورت، مشکل از ولت متر بوده و باید نسبت به تعویض آن اقدام نمود.
 2. خرابی رگلاتور ولتاژ ژنراتور: در برخی از موارد این نوسان ولتاژ ممکن است به خرابی رگلاتور ولتاژ ژنراتور مربوط باشد. برای بررسی این موضوع با دقت مراحل زیر را دنبال نمایید:
  الف – رگلاتور ولتاژ را از تحریک دیزل جدا کنید و به باتری 12 ولت متصل نمایید.
  ب – در صورت که دیزل ژنراتور شما مجهز به ژنراتور اکسایتری (دارای بچه دینام) است؛ در دور نامی، دیزل باید 400 ولت برق تولید نماید.
  ج – در صورتی که از ژنراتوری استفاده میکنید که رینگ و زغال دارد؛ در دور نامی، دیزل باید 200 ولت برق تولید کند.
  د – اگر موارد بالا در این تست محقق نشد نشان از خرابی یا عدم تنظیم رگلاتور ولتاژ می دهد. برای تنظیم رگلاتور ولتاژ می توان از پتانسیومتری که با STB و S مشخص شده استفاده کرد.
  ه – درصورتی که با تنظیم هم مشکل برطرف نشد، باید رگلاتور ولتاژ در دیزل ژنراتور تعویض گردد.
 3. نقص فنی در اتصالات رگلاتور ولتاژ: گاهی مشکل از خود رگلاتور ولتاژ نیست و مربوط به اتصالات آن می شود. در این صورت باید ابتدا دستگاه خاموش شود. سپس اتصالات رگلاتور با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
 4. نقص فنی در اتصالات دیودهای روتور و یا سیم پیچی ژنراتور: این مورد کمی تخصصی تر است. نقص فنی در اتصالات دیودهای روتور و یا سیم پیچی ژنراتور می تواند عامل نوسان ولتاژ در دیزل ژنراتور باشد. در این مورد بهتر است دستگاه توسط سیم پیچ خبره مورد بازبینی قرار بگیرد.
 5. کوتاه شدن ذغال یا همان جارو بک تحریک روتور ژنراتور: ذغال تحریک روتور ژنراتور که بیشتر به نام جاروبک شناخته می شود؛ قطعه ای است که به مرور زمان به اصطلاح مصرف شده و از طول آن کاسته می شود. برای بررسی این موضوع، باید ابتدا دستگاه دیزل ژنراتور را خاموش نمود. سپس بررسی که که ذغال اتصال مناسب بر روی رینگ دارد یا نه. اگر اتصال مناسب برقرار نبود، علاوه بر طول ذغال باید عملکرد فنر جازغالی را هم بررسی کرد. چرا که گاهی خرابی فنر باعث می شود زغال به خوبی به رینگ نزدیک نشود و در اتصال آن خلل به وجود آید. در صورت وجود مشکل در هرکدام می توان با تعویض، مشکل را برطرف نمود.
 6. جرقه زدن و آسیب دیدگی سطح رینگ روتور ژنراتور: باید بررسی که سطح رینگ روتور ژنراتور مشکلی نداشته باشد. هر گونه آیب دیدگی و خط و خش غیر معمول می تواند باعث وجود نوسان در ولتاژ دیزل ژنراتور گردد. درصورت وجود آسیب در سطح رینگ باید نسب به تعویض آن اقدام نمود.

در این مقاله به بررسی علل نوسان ولتاژ دیزل ژنراتور پرداختیم و راه های برطرف کردن آن ها را بررسی کردیم. امید آن که در مقالات بعدی موارد بیشتری را در زمینه تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور بررسی کنیم.

دمای بالای آب دیزل ژنراتور 2

12 علت دمای بسیار بالای آب در دیزل ژنراتور

در ادامه مقالات قبلی که در راستای مراقبت و نگهداری بهتر و بیشتر از دیزل ژنراتور ها تدوین و در اختیار شما قرار گرفت. در این مقاله بر آن شدیم که به بررسی مشکل دمای بسیار بالای آب در دیزل ژنراتور ها بپردازیم.

همانطور که مستحضر هستید، در بسیار از دیزل ژنراتور ها از آب برای خنک کردن موتور دیزل دستگاه استفاده می شود. مشابه همان امری که در موتور خودرو ها وجود دارد؛ آب گرمای اضافه موتور دیزل را به خود جذب می کند و پس از انتقال آن به رادیاتور دستگاه، این گرما را به هوا انتقال داده و از دیزل ژنراتور خارج می کند.

در حالت معمول، دمای آب دیزل ژنراتور که توسط نشاگری در صفحه کنترل نمایش داده می شود، حول یک مقدار مشخص تقریبا ثابت باقی می ماند. ولی موضوع بحث ما بررسی عواملی است که باعث می شود دمای دیزل ژنراتور بالاتر از حد معمول رود. که در ادامه به بررسی این عوامل و راهکارهای برطرف کردن آن می پردازیم.

1- فشار زیاد بر روی موتور (بار زیاد) : با کشیدن آمپر زیاد از دیزل ژنراتور، فشاری بیشتر از معمول به موتور دیزل وارد می شود. در این شرایط اصطلاحا گفته می شود که دستگاه زیر بار زیاد است. بهتر است با زمان بندی، منابع مصرفی را مدیریت کنیم که در یک زمان، چندین دستگاه از دیزل ژنراتور برق نکشد. در این صورت دمای موتور به حد طبیعی خود باز خواهد گشت.

2- کم بودن مقدار آب رادیاتور: گاهی همانند موتور خودرو، این افزایش دما میتواند ناشی از پایین بودن سطح آب رادیاتور باشد. به منظور جلوگیری از این رویداد، توصیه میشود که همواره، بررسی سطح آب رادیاتور، از جمله کارهایی باشد که قبل از راه اندازی دیزل ژنراتور انجام می شود. سطح آب رادیاتور باید تا علامت مربوطه تنظیم گردد.

اگر دیزل ژنراتور به صورت دائم کار استفاده می شود و معلوم شده است که دمای آب بالا رفته، باید دستگاه را خاموش کرد و پس از سرد شدن آن به بررسی سطح آب رادیاتور پرداخت.

3- عدم عملکرد صحیح واتر پمپ: واتر پمپ یکی از اصلی ترین تچهیزات سیستم خنک کننده موتور دیزل به شمار می رود. در صورتی که دمای آب موتور دیزل بالاتر از حد معمول باشد؛ بررسی واتر پمپ از جمله مواردی است که باید انجام شود. برای این منظور، لازم است ابتدا تسمه پروانه از روی پولکی واتر پمپ برداشته شده و چرخش واتر پمپ با دست بررسی شود. بعد از می توان نسبت به خرابی بلبرینگ یا لقی بیش از حد، نسبت به تعمیر یا تعویض واتر پمپ اقدام کرد.

4- ترموستات خوب عمل نمی کند:یکی از قطعات بسیار مهم سیستم خنک کننده دیزل ژنراتور ها ترموستات است. ترموستات وظیفه دارد که دمای آب خنک کننده را در میزان مشخص ما اگر حفظ کند. این قطعه تا زمانی که دمای آب دور موتور از یک حد مشخصی بالاتر نرفته اجازه ورود آب به رادیاتور را نمی دهد. با توجه به همین ساختار کاملاً مشخص است که اگر این قطعه خراب شود ممکن است دمای آب، از میزان مشخص بالاتر رو برای بررسی ترموستات لازم است که وقتی موتور گرم است دمای قبل و بعد از ترموستات کنترل شود در صورت عدم تطبیق دمایی قبل و بعد از ترموستات لازم است نسبت به تعویض آن اقدام گردد.

5- گرفتگی لوله های آب رادیاتور یا وجود هوا در لوله ها: رادیاتور موتور دیزل قسمتی است که آب داغ در آن گرمای خود را به هوا داده، خنک می شود و دوباره موتور باز میگردد. گاهی گرفتگی لوله های آب رادیاتور یا وجود هوا در آنها باعث می شود که این قسمت از سیستم خنک کننده نتواند کار خود را به خوبی انجام دهد. برای بررسی این موضوع باید دقت کرد که با وجود دمای بالای آب آیا قسمت بالای رادیاتور گرم و پایین آن خنک است؟ در این صورت امکان گرفتگی لوله های رادیاتور وجود دارد که می بایست رادیاتور باز و برای شستشو و سرویس به کارشناس مربوطه ارائه گردد.

6- گرفتگی شبکه ها یا چشمه های هوای رادیاتور: در ادامه بررسی عملکرد رادیاتور اگر در دمای بالا و پایین رادیاتور تفاوتی نداشت ممکن است ایراد مربوط به گرفتگی شبکه ها یا چشمه های هوای رادیاتور باشد. برای بررسی این موضوع باید به عبور هوا از رادیاتور دقت کنیم. اگر هوا از رادیاتور کم عبور می کرد و یا متوجه شدیم هوا از اطراف پروانه به بیرون پس زده می شود، رادیاتور باید باز شود و نسبت به شستشوی چشم های هوای آن اقدام گردد.

7- شل بودن تسمه پروانه: وسیله ای که هوا را به میان شبکه‌های رادیاتور تزریق می‌کند تا دمای آب داخل آن را کاهش دهد پروانه است. این قطعه به وسیله یک تسمه پروانه به قسمت متحرک موتور متصل است تا انرژی لازم برای حرکت خود را به دست آورد. اگر تسمه پروانه شل باشد انرژی مکانیکی به پروانه منتقل نمی‌شود و پروانه نمی تواند هوا را به درستی به داخل رادیاتور تزریق کند تا دمای آب کاهش یابد. به همین منظور در هنگام بالا رفتن دمای آب رادیاتور، تسمه پروانه باید بررسی شود که آیا از کشش مناسب برخوردار است یا نه همچنین باید سلامت تسمه پروانه هم کنترل گردد.

8- خرابی نشانگر دمای آب: این اتفاق بسیار نادر است. در صورتی که هیچ کدام از موارد بالا باعث متناسب شدن دمای آب رادیاتور نشد باید این مورد هم بررسی گردد. برای این منظور باید از یک نمایشگر دیگر و یا دماسنج، برای اطمینان از صحت نشانگر استفاده و در صورت ایراد نسبت به تعویض نشانگر اقدام گردد.

دمای بالای آب دیزل ژنراتور

دمای بالای آب دیزل ژنراتور

9- مسدود بودن لوله خروجی اگزوز و یا سوپر شارژ: همانطور که از عنوان کاملاً مشخص است اگر لوله خروجی اگزوز و یا سوپر شارژ مسدود باشد باعث افزایش دمای آب دیزل ژنراتور می شود. برای این موضوع باید مسیر بررسی و در صورت وجود مشکل نسبت به باز کردن مسیر و یا تعویض اگزوز و لوله ها اقدام شود.

10- فشار زیاد باد از جهت مخالف رادیاتور: گاهاً پیش می آید که فشار زیاد باد از طرف مخالف رادیاتور وجود دارد. در این صورت است که پروانه نمی‌تواند هوا را به درستی به داخل شبکه های رادیاتور تزریق کند و انرژی آن توسط قدرت باد خنثی می گردد. برای برطرف کردن این مشکل می بایست جهت دیزل را تغییر داده و یا کانال _ عبور هوا به پهلو _ برای دیزل نصب نمود تا جریان عبور هوا از رادیاتور به طور کامل وجود داشته باشد.

دو مورد بعدی کمی تخصصی تر می باشد و برای بررسی آنها باید به کارشناس مربوطه مراجعه کرد:

11- مقدار سوخت تزریق شده در سیلندر ها برابر نیست: بررسی و شناسایی این مشکل نیازمند تجربه و ابزار دقیق تر می باشد لذا لازم است که به کارشناس مربوطه مراجعه کرد. کارشناسان مربوطه سوزن های انژکتور و پمپ فارسونگا را بررسی می‌کند تا این مشکل به برطرف کنند.

12- عدم آب بندی صحیح واشر سرسیلندر: یکی دیگر از عواملی که باعث افزایش دمای آب دیزل ژنراتور می شود این مورد است. بررسی واشر سرسیلندر نیازمنده ابزار مخصوص بوده و برای آن باید به کارشناسان مربوطه مراجعه گردد.