همانطور که در مقالات قبلی گفتیم، دیزل ژنراتور، ماشینی نسبتا گران قیمت است. هزینه تعمیر و نگهداری از این مولد برق هم به طبع گران است. ولی می توان با مشاهده و بررسی بعضی از شواهد از بسیاری از این هزینه تعمیرات جلوگیری نمود.

یکی از این عوامل، توجه به رنگ دود خروجی از اگزوز دیزل ژنراتور می باشد. در مقاله قبل دود سیاه رنگ خروجی از اگزوز را بررسی کردیم. 4 عامل که می تواند باعث این موضوع شوند را هم بیان و راهکارهای برطرف کردن آن ها را هم بررسی کردیم.

در این مقاله علل دیگری که باعث سیاه شدن دود خروجی از دیزل ژنراتور هستند را بررسی میکنیم و در پایان، به بررسی دود سفید رنگ و عوامل موثر در آن می پردازیم.

5- وجود ایراد در اینترکولر

همانطور که می دانید اینترکولر به همراه افترکولتر در دیزل ژنراتور از قطعاتی ضروری محسوب می شوند. اینتر کولر در قسمت جلو رایاتور دیزل ژنراتور قرار دارد. وظیفه ی این قطعه این است که هوا متراکم شده توسط توربو شارژ را قبل از وارد شدن به سیلندر، خنک کند. این به آن علت است که توربوشارژ، هوا را متراکم میکند، متراکم شدن هوا طبق قوانین ترمودیناک باعث بالا رفتن دمای آن می شود. دمای بالا هم باعث کم شدن میزان اکسیژن در حجم مشخصی از هوا خواهد شد. لذا اینترکولر در دیزل ژنراتور بعد از توربوشارژ و قبل از ورودی به سیلندر، دمای هوا را کاهش می دهد.

اینتر کولر با کاهش دمای هوا و بالطبع، افزایش اکسیژن موجود در آن، راندمان دیزل ژنراتور را هم بسیار بالا برده و مصرف سوخت را کاهش می دهد.

کاهش دمای هوا در اینترکولر با خود هوا انجام می شود. به این صورت که هوایی که در مسیر رسیدن به سیلندر دیزل ژنراتور است، در اینترکولر در مجاورت هوای خنک قرار گرفته و دمای خود را از دست می دهد. برای همین باید سلامت شلینگ هایی که هوای خنک را به داخل اینتر کولر می آورند در چک آپ ها مورد بررسی قرار بگیرند.

اگر این شیلنگ ها نتوانند هوا را به درستی  به اینترکولر برسانند، دمای دیزل ژنراتور بالا می رود. همین عامل باعث پایین آمدن راندمان دیزل ژنراتور شده و باعث سیاه شدن دود خروجی از اگزوز دیزل ژنراتور می شود.

پس در صورتی که مشاهده کردید دود خروجی به رنگ سیاه درآمده، یکی از عوامل ممکن است خرابی و نشتی در لوله های اینتر کولر باشد.

البته ممکن است که چشمه های هوای اینترکولر دچار گرفتگی شده باشند. در این صورت هم هوا به درستی به اینترکولر نمی رسد و دوباره با افزایش دمای موتور دیزل و سیاه شدن دود مواجه خواهیم بود. پس باید رادیاتور ها کامل شست شو شده و مسیر هوا باز شود.

6- نقص فنی در توربو شارژ

از دیگر عواملی که ممکن است باعث سیاه شدن دود خروجی از اگزوز دیزل ژنراتور شود، وجود نقص فنی در توربوشارژ دیزل است. توربو شارژ در سیستم دیزل ژنراتور نقش مهمی دارد که در مقاله – 4 راز سیستم سوخت رسان دیزل ژنراتور – به آن پرداختیم. برای بررسی توربو شارژ، در هنگام دیزل خاموش بوده و سرد است؛ دهانه ورودی هوا به داخل سوپر را جدا میکنیم. و با دست به بررسی عملکرد آن می پردازیم. در صورتی که قفل بود و حرکتی نمی کرد، باید کل توربو شارژ به کارشناس نشان داده شود.

در صورت حرکت دقت کنید که شافت سوپر (توربو شارژ) باید دارای لقی بسیار کمی باشد. اگر در توربو شارژ لقی زیادی را مشاهده کردید، باید قبل از خرابی توربین، باز هم کل توربو شارژ به کارشناس نشان داده شود تا مشکل را بررسی و برطرف نمایند.

7- سایر عوامل

عواملی که مورد بررسی قرار گرفت مربوط به خروج دود سیاه از اگزوز دیزل ژنراتور در حالت زیر بار بود. اگر دیزل ژنراتور در حالت کار به صورت درجا هم دود سیاه تولید می کرد ممکن است ایراد عوامل زیر باشد.

– پایین بودن کیفیت سوخت

– کثیف یا مسدود بودن انژکتور

– شکستگی سوپاپ ها یا ضعیف بودن رینگ ها

در ادامه به بررسی علل خروج دود سفید از دیزل ژنراتور می پردازیم.

 

بررسی علل خروج دود سفید در دیزل ژنراتور

یکی دیگر از عواملی که باید به آن توجه شود. خروج دود سفید در دیزل ژنراتور است. علل این موضوع می تواند وجود آب در گازوئیل باشد؛ که برای رفع ان در مقاله – چرا دیزل ژنراتور روشن نمی شود – به تفضیل صحبت کردیم. عوامل دیگر می تواند موارد زیر باشد:

– فرسودگی یا معیوب بودن سوزن انژکتور

– عدم آب بندی صحیح سوپاپ ها

– احتمال شکستگی سوپاپ ها

– احتمال فرسودگی یا شکستگی رینگ تراکم

برای موارد بالا باید با کارشناسان مربوطه تماس گرفت زیرا شناسایی و رفع آن ها نیاز به ابزار مخصوص دارد.