بررسی علل دود سیاه یا سفید در دیزل ژنراتور (قسمت دوم)

دود سفید دیزل ژنراتور

همانطور که در مقالات قبلی گفتیم، دیزل ژنراتور، ماشینی نسبتا گران قیمت است. هزینه تعمیر و نگهداری از این مولد برق هم به طبع گران است. ولی می توان با مشاهده و بررسی بعضی از شواهد از بسیاری از این هزینه تعمیرات جلوگیری نمود. یکی از این عوامل، توجه به رنگ دود خروجی از اگزوز […]

بررسی علل دود سیاه یا سفید در دیزل ژنراتور (قسمت اول)

دود سیاه دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور میتواند دچار نقص های فنی بسیار پر هزینه ای شود. اما میتوان از بروز بسیاری از این نقص ها جلوگیری کرد. آن هم با مراقبت های استاندارد و سرویس های دوره ای مناسب و حساب شده. برای این موضوع باید با نشانه ها آشنا باشیم. اغلب مشکلات دیزل ژنراتور نشانه ی خارجی دارد […]