بررسی علل دود سیاه یا سفید در دیزل ژنراتور (قسمت دوم)

دود سفید دیزل ژنراتور

همانطور که در مقالات قبلی گفتیم، دیزل ژنراتور، ماشینی نسبتا گران قیمت است. هزینه تعمیر و نگهداری از این مولد برق هم به طبع گران است. ولی می توان با مشاهده و بررسی بعضی از شواهد از بسیاری از این هزینه تعمیرات جلوگیری نمود. یکی از این عوامل، توجه به رنگ دود خروجی از اگزوز […]