تبدیل واحدهای الکتریکی

تبدیل واحد و محاسبه برق و توان مورد نیاز

 

نکات مهم در خرید دیزل ژنراتور و تبدیل واحدهای الکتریکی

 

جدول راهنمای واحدها
Kilo Volt Amperes kVA
KiloWatts (1000 watts = 1 kW) kW
Ampere (Volt-Amperes or Current) I
Volts E
Power Factor PF
Percent Efficiency %EFF
Horse Power HPمحاسبه قدرت مورد نیاز برای دیزل ژنراتور

به کمک جدول زیر می توانید با وارد کردن میزان ولتاژ و آمپر، تکفاز یا سه فاز بودن ، قدرت مورد نیاز دیزل ژنراتور را بدست آورید

محاسبه قدرت مورد نیاز
فاز ولتاژ مورد نیاز
V
آمپر
I
Power
Factor
= قدرت مورد نیاز
kW
1
3
0.8
1.0تبدیل kW به Watts

برای تبدیل کیلووات(kW) به وات(Watts) مقدار مورد نظر خود را در فیلد مربوطه وارد کرده و بر روی "تبدیل کن!" کلیک کنید.

تبدیل kW به Watts
kW = Wattsتبدیل Watts به kW

برای تبدیل وات(Watts) به کیلووات(kW) مقدار مورد نظر خود را در فیلد مربوطه وارد کرده و بر روی "تبدیل کن!" کلیک کنید.

تبدیل kW به Watts
Watts = kWتبدیل Watts به Amps (تک فاز)

برای تبدیل وات(Watts) به آمپر(Amps) مقدارهای مورد نظر خود را در فیلدهای مربوطه وارد کرده و بر روی "تبدیل کن!" کلیک کنید.

تبدیل Watts به Amps (تک فاز)
Volts Watts = Ampsتبدیل Amps به Watts (تک فاز)

برای تبدیل آمپر(Amps) به وات(Watts) مقدارهای مورد نظر خود را در فیلدهای مربوطه وارد کرده و بر روی "تبدیل کن!" کلیک کنید.

تبدیل Amps به Watts (تک فاز)
Volts Amps = Wattsتبدیل Watts به Amps (سه فاز)

برای تبدیل وات(Watts) به آمپر(Amps) مقدارهای مورد نظر خود را در فیلدهای مربوطه وارد کرده و بر روی "تبدیل کن!" کلیک کنید.

تبدیل Watts به Amps (سه فاز)
Volts Watts = Ampsتبدیل Amps به Watts (سه فاز)

برای تبدیل آمپر(Amps) به وات(Watts) مقدارهای مورد نظر خود را در فیلدهای مربوطه وارد کرده و بر روی "تبدیل کن!" کلیک کنید.

تبدیل Amps به Watts (سه فاز)
Volts Amps = Wattsتبدیل kW به kVA

برای تبدیل کیلووات(kW) به کاوا(kVA) مقدار مورد نظر خود را در فیلد مربوطه وارد کرده و بر روی "تبدیل کن!" کلیک کنید.

تبدیل kW به kVA
kW = kVAتبدیل kVA به kW

برای تبدیل کاوا(kVA) به کیلووات(kW) مقدار مورد نظر خود را در فیلد مربوطه وارد کرده و بر روی "تبدیل کن!" کلیک کنید.

تبدیل kVA به kW
kVA = kWتبدیل kW به HP

برای تبدیل کیلووات(kW) به اسب بخار(HP) مقدار مورد نظر خود را در فیلد مربوطه وارد کرده و بر روی "تبدیل کن!" کلیک کنید.

تبدیل kW به HP
kW = HPkVA مورد نیاز ژنراتور

جهت راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز به صورت مستقیم (DOL) به چه ژنراتوری (با چه میزان kVA) نیاز است؟ برای محاسبه از جدول زیر استفاده کنید.

kVA مورد نیاز ژنراتور
HP موتور = kVA مورد نیاز ژنراتورمحاسبه آمپر (با فرض دانستن kVA)

برای محاسبه آمپر (با فرض دانستن kVA) ، مقدار مورد نظر خود را در فیلد مربوطه وارد کرده و بر روی "تبدیل کن!" کلیک کنید.

محاسبه آمپر (با فرض دانستن kVA)
فاز ولتاژ مورد نیاز
V
توان ژنراتور
kVA
= آمپر
I
1
3
محاسبه Kva (با فرض دانستن آمپر)

محاسبه Kva برای (با فرض دانستن آمپر) ، مقدار مورد نظر خود را در فیلد مربوطه وارد کرده و بر روی "تبدیل کن!" کلیک کنید.

محاسبه آمپر (با فرض دانستن kVA)
محاسبه اندازه کاوای ژنراتور برای استارت موتور(ها)

• قدرت موتورها را به ترتیب استارت آنها در ستون Motor HP درج نمایید.
• همچنین نوع استارت موتورها را در ستون Start Method انتخاب نمایید. (مستقیم DOL یا ستاره مثلث StarDelta)
• با زدن دکمه محاسبه در پایین جدول، سایز ژنراتور مورد نیاز را مشاهده فرمایید.

تعداد فاز را مشخص کنید:

سه فاز (415 volt @ 50Hz)
تک فاز (240 volt @ 50Hz)

Starting
Sequence
Motor HPStart Method
StarDelta / DOL
Run
Variable
Phase
Current
Starting
Value
Total
Run
Current
Total
Start
Current
1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /

اندازه ژنراتور برای استارت: kVA*
اندازه ژنراتور برای استفاده مداوم: kVA*
اندازه ژنراتور پیشنهادی: kVA*


* توجه: محاسبات فوق فقط به صورت برآورد تقریبی می باشد به این دلیل که پارامترهای دیگری از قبیل شرایط محیطی، بازدهی موتور و تلفات هسته در محاسبات گنجانده نشده است.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,