دیزل ژنراتور از اجزای بسیار زیاد و متنوعی تشکیل شده است. تقریبا هر دیزل ژنراتور دو برابر یک موتور دیزل دارای قطعات و پیچیدگی است. این موضوع هم به خاطر وجود دیزل متصل به موتور دیزل است.
یکی از مهمترین قطعاتی که در دیزل ژنراتور دچار خرابی شده و نیاز به عیب یابی دارد، استارت دیزل می باشد. در ادامه به مشکلات این قطعه و روش های حل آن ها می پردازیم.
وقتی که استارت کار نمیکند و با فشار دادن شاسی هیچ عکس العملی از خود نشان نمیدهد معمولا موارد زیر ممکن است اتفاق افتاده باشد:

1- ته سوئیچ استارت ایراد دارد

این مورد را نمیتوان تعمیر نمود. اگر خودتان دست به آچار هستید می توانید ته سوئیچ را باز کنید. آن را به بازار قطعات برده نمونه مشابه را تهیه و خودتان نصب نمایید. ولی بهتر است برای اینکه از کیفیت قطعه خریداری شده هم اطمینان حاصل کنید این کار را به متخصصین بسپارید.

2- اتمام شارژ یا اتمام عمر باتری

ابتدا باتری را جدا و حداقل 4 ساعت زیر شارژ قرار دهید. اگر مشکل برطرف نشد باید باتری تعویض گردد. اگر باتری شارژ شد، مشکل می تواند از دینام شارژ باتری یا آفتامات شارژ یا نهایتا مشکل میتواند به سیم کشی های دینام شارژ باتری مربوط شود.

3- اشکال در بست باتری

گاهی ممکن است عیب استارت نخوردن دیزل مربوط به بست باتری باشد. ابتدا بست باتری را چک کنید. در صورت شل بودن بست باتری، پیچ بست را سفت نمایید. گاهی ممکن است پیچ بست خراب شده باشد که باید اقدام به تعویض پیچ بست نمود.

در صورت سولفیده شدن بست باتری با آب جوش اقدام به شست و شوی بست باتری و سرب باتری نمایید.

گاهی ممکن است بست باتری دچار شکستگی شده باشد که در این صورت باید بست تعویض شود.

قطعات استارت دیزل ژنراتور

4-اشکال و عیب در رله فرمان استارت دیزل ژنراتور

در هنگام استارت ابتدا یکی از دو رله داخل تابلو وصل و پس از چند لحظه رله ی دوم وصل خواهد شد که دومین رله مربوط به استارت میباشد. در صورت وصل نشدن رله برای تست سلامت بوبین رله، آن را با رله اولیه تعویض نمایید. در صورت سلامت بوبین رله و وجود دوده سیاه بر روی پلاتین رله نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.

توجه کنید که ولتاژ رله بر روی بوبین آن نوشته شده است.

5- اشکال در اتومات استارت

گاهی مشکل و عیب استارت دیزل ژنراتور مربوط به اتومات استارت است. در صورت شنیدن صدای تق تق بسیار ضعیف و عدم درگیر شدن استارت، اتومات استارت معیوب بوده و باید نسبت به سرویس آن توسط کارشناس اقدام فرمایید. ما در شرکت رویان صنعت کارشناسان خبره ای در اختیار داریم و خدمات سرویس انواع دیزل ژنراتور را به سراسر کشور ارائه میکنیم.

6- اتصال بین زغال و کلکتور قطع است

کلکتور یا همام کوموتاتور دارای اتصال با زغال استارت دیزل ژنراتور است. گاهی این اتصال قطع می شود. نشانه آن این است که صدای تق تق اتومات استارت شنیده می شود. سپس دنده استارت درگیر شده ولی استارت زده نمیشود. در این صورت می باست استارت توسط کارشناس باز شده و سرویس گردد.

7- اتصال کوتاه یا شکستگی داخل استارت دیزل ژنراتور

وقتی هیچ کدام از نشانه های بالا را در استارت دیزل ژنراتور خود پیدا نکردید. به احتمال قوی داخل استارت شکستگی یا اتصال کوتاه رخ داده است. در این صورت هم بهتر از از متخصصین برای عیب یابی دیزل ژنراتور خود استفاده نمایید.