کارخانه لبنیات دهکده نصر

 

دیزل ژنراتور 30KVA نصب شده در کارخانه لبنیات دهکده نصر مشهد