پروژه سنگ آوران (بتن سازی)

 

دیزل ژنراتور ولوو پنتا با قدرت 150KVA نصب شده در پروژه سنگ آوران(بتن سازی بزرگراه آسیایی) مشهد