پروژه ساختمانی تربت حیدریه

 

دیزل ژنراتور لوول 50KVA نصب شده در پروژه ساختمانی خراسان رضوی-تربت حیدریه