پروژه توس متریک

 

دیزل ژنراتور با قدرت 85KVA نصب شده در پروژه توس متریک