پروژه آکام فرتاک قرن

 

طراحي و ساخت كانوپي (Super Silent) جهت ديزل ژنراتور Caterpillar با توان خروجي 1100KVA در پروژه ساختماني.