مسکن مهر گلبهار

 

یک دستگاه دیزل ژنراتور 200KVA نصب شده در پروژه مسکن مهر گلبهار