پروژه مسکن مهر  فردوس

 

دو دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت های 150KVA , 300KVA نصب شده در پروژه مسکن مهر خراسان جنوبی-فردوس