صادرات به کشور ترکمنستان

 

دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو پنتا با قدرت 150KVA صادر شده به کشور ترکمنستان