شرکت برکت جوین (صادرات به آفریقا)

 

چهار دستگاه دیزل پمپ با قدرت های 170HP صادرات به کشور  اتیوپی توسط شرکت برکت جوین