شرکت الواسیون

 

دو دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 50KVA , 400KVA نصب شده در شرکت الواسیون جاده ارتباطی فریمان- تربت جام