سازمان بنیاد مسکن خراسان 

 

دو دستگاه دیزل ژنراتور 150kva  , 200KVA به همراه تابلو برق A.T.S ،اتاقک بیصدا (Conpy) و نصب و راه اندازی در محل.