دانشگاه آریان بابل

 

یک دستگاه دیزل ژنراتور 300KVA موتور کمنیز به همراه ژنراتور مکالته ایتالیا به همراه تابلو چنج اور اتومات و نصب و راه اندازی در محل.