تابلو حفاظت و کنترل A.M.F (تابلو کنترل دستی)

عملکرد تابلو برق های A.M.F به این صورت است که ازهنگام دستور استارت به دیزل ژنراتور تا زمانی که دستور خاموش شدن به دیزل ژنراتور ارسال نگردد.

این تابلو برق به صورت کامل سیستم را مونیتورینگ می نماید و با کنترل کمیت های تعیین شده به حفاظت سیستم (دیزل ژنراتور و بار مصرفی به آن) می پردازد.

تابلو برق AMF  به صورت ایستاده با درب از جلو و ورودی کابل از قسمت پایین یا مطابق درخواست متقاضی از ورق آهنی به ضخامت 2 میلیمتر و با رنگ آمیزی پخته شده یا الکترواستاتیک ساخته می شود .  تابلو متناسب با قدرت ژنراتور و  نوع کنترل به صورت تک سلولی یا دو سلولی  طراحی می شود . درجه حفاظت تابلو باIPهای 43 و44 می باشد و حفاظت های بالاتر مثل 65نیزطبق نیاز متقاضی قابل تامین است . تمام اتصالات و گره ها و شینه ها با پوشش مناسب برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی در نظر گرفته شده و شینه اصلی تابلو (شین قدرت) به گونه ای طراحی شده که در مواقع اتصال کوتاه در برابر تنش های مکانیکی مقاوم باشد . تمام سیم های AC و DC دارای رنگ های جداگانه و همچنین دارای شماره سیم بوده که در داخل داکت پلاستیکی قرار می گیرند.تابلو به صورتی طراحی شده که تهویه مناسب در داخل تابلو انجام بگیرد. کلیه تجهیزات از نوع مرغوب و مطابق استانداردهای بین المللی می باشد.

مزایا وامکانات تابلو برق های A.M.F ( تابلوهای کنترل و حفاظت دیزل ژنراتور ) عبارت است از:

 

کنترل و نظارت برتغذیه بار مصرفی توسط شبکه یا ژنراتور به این صورت که در هنگام بروز اختلال یا قطعی در برق شبکه مراحل زیر به صورت اتوماتیک انجام می شود:

1- کلید اتوماتیک دیزل ژنراتور در هنگام بار اضافی و جریان اضافی باعث قطع شدن مدار به جهت حفاظت می شود.

2- عمل استارت دیزل به صورت اتوماتیک و با تاخیر از پیش تنظیم شده انجام می پذیرد .در صورتی که عمل استارت منجر به روشن شدن دیزل نگردد، استارت سه بار بافاصله زمانی مناسب و قابل تنظیم تکرار می شود و اگر باز هم دیزل روشن نشد، فرمان قطع استارت همراه با آلارم صادر می شود.

3- امکان برنامه ریزی سیستمPLCجهت عملکردهای دیگر نظیر اتصال به سیستم DCS وSCADA .

4- نظارت بر پارامتر های الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتورتابلوی کنترل اتوماتیک فوق بر پارامتر های مختلفی از دیزل ژنراتور و شبکه نظارت داشته و در مواقع ضروری با اعمال فرامین لازم، سیستم را در مقابل خطرات احتمالی محافظت می نماید. این پارامترها شامل موارد زیر است:

– نظارت و حفاظت دیزل ژنراتور در برابر کاهش فشار روغن، افزایش درجه حرارت آب و دور غیر مجاز

– نظارت بر اشکال در سیستم استارت دیزل ژنراتور

– نظارت بر سطح ولتاژ و چگونگی شارژ باطری

– کنترل و نظارت بر سطح سوخت موجود در داخل تانک روزانه

– نظارت بر ولتاژ سه فاز برق شبکه و ژنراتور و حفاظت در مقابل ولتاژ اضافی یا ولتاژ کم

– حفاظت ژنراتور در مقابل تغییرات غیرمجاز فرکانس

– حفاظت دیزل ژنراتور در برابر افزایش درجه حرارت روغن

– حفاظت ژنراتور در مقابل انرژی برگشتی، جریان اضافی و گسلخطاها به کمک رله های حفاظتی

– حفاظت ژنراتور در مقابل افزایش بیش از حد حرارت سیم پیچ ها به کمک رله