قطعات ژنراتور

تاریخچه ژنراتور استامفورد  در سال 1905 برادران cutting در شهر استامفورد انگلستان اقدام به تاسیس کارخانه ای کردند که در آن...