آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۵

واکنش گرماده نوعی واکنش شیمیایی است که تغییرات آنتالپی آن در فشار ثابت منفی باشد. موتورهای درونسوز نیز که در...
برچسب‌ها دسته بندی ها: مقالات علمی
موتور دوزمانه، که به موتور پیستونی نیز معروف است، نوعی موتور حرارتی است که از یک یا چند پیستون دو...
برچسب‌ها دسته بندی ها: مقالات علمی
موتور دورانی وانکل (یا موتور دوار که به‌خاطر مخترع آن فلیکس وانکل موتور وانکل نامیده می‌شود) نوعی موتور درون‌سوز است...
برچسب‌ها دسته بندی ها: مقالات علمی
با توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشار های...
موتور برق در زندگی جامعه جهانی که بر مبنای الکتریسیته و نیاز به انرزی که رو به فزونی است در...
این سوال همیشگی خریداران موتور برق یا ژنراتور برق می باشد، لازم است بدانیم ژنراتور برق متشکل از یک محرک...