علایم روی پلاک الکتروموتورها به چه معنی است؟

پلاک دیزل ژنراتور زیمنس

علایم روی پلاک الکتروموتورها به چه معنی است؟

علایم که روی پلاک الکتروموتورها هک شده است برای استفاده درست و بهینه در طراحی و راه اندازی صحیح الکتروموتور بکار می رود و شامل نکاتی می شود که گاهی بی توجهی به آن باعث خسارت و زیان های به تجهیزات الکتریکی می گردد.

بنابراین پلاک خوانی الکترو موتورها کمک زیادی به طراح و راه انداز برای طراحی مدار مربوطه و انتخاب صحیح کنتاکتور و بی متال و … می نماید.


علایم و مشخصاتی که روی پلاک ها نوشته می شود به طور معمول عبارتند از :

No: شماره ساخته شده توسط کارخانه.

Type: شامل کلیه مشخصات فنی الکترو موتور که در کاتالوگ کارخانه موجود بوده و یا در مکاتبه با کارخانه باید به آن اشاره شود و یا در هنگام خرید مشابه.

A=حداکثر جریان مجاز الکتروموتور را نشان می دهد که میزان جریان نباید بیشتر از مقدار کار کند.

V = ولتاژ کاری الکتروموتور می باشد که نباید ولتاژ بیشتر و یا کمتر به سیم پیچهای الکتروموتور اعمال گردد.

50HZ، الکتروموتور باید در فرکانس 50 هرتز کار کند (برق ایران).

60HZ، الکتروموتور باید در فرکانس 60 هرتز کار کند (فرکانس برق برخی کشورها).

نکته: دور الکتروموتورها با فرکانس ارتباط دارد لذا الکتروموتوری که در فرکانس 50 هرتز مثلا 1500 دور می باشد همین الکتروموتور در فرکانس 60 دورش دیگر 1500 نیست .

R.P. M= نشان دهنده دور الکتروموتور در یک دقیقه در روی شفت خروجی می باشد.

KW=مقدار توان الکتروموتور را نشان می دهد.

نکته : اگر روی الکتروموتوری نوشته شده بود 380/220 =V معنی آن این است که این الکتروموتور در شبکه برق 110 ولت که در برخی از کشورها استفاده می شود باید بصورت مثلث و در کشورهایی که ولتاژ 220ولت ( ولتاژ بین یک فاز و نول) دارند مثل ایران باید بصورت ستاره بسته شود .

IP= میزان حفاظت الکتروموتور در مقابل گرد و غبار و .. طبق جدول زیر می باشد.

انواع حفاظتها طبق استاندارد DIN 40050

IP 00= باز بدون حفاظت در مقابل تماس با اجسام خارجی و آب

IP 10= محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی – محافظ در مقابل آب

IP 11= محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی – محفوظ در مقابل آب

IP 20= محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط بدون حفاظ در مقابل آب

IP 21= محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط – ضد آب

IP 22= محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط –محفوظ در مقابل ترشح آب بطور عمودی یا مایل با زاویه بیشتر از 30 درجه نسبت به افق

IP 30= محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غیره و اجسام خارجی سبک وزن – بدون محافظت در مقابل آب

IP 31= محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غیره و اجسام خارجی سبک وزن – ضدآب

IP 32= محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غیره و اجسام خارجی سبک وزن – محفوظ در مقابل ترشح آب بطور عمودی یا مایل با زاویه بیشتر از 30 درجه نسبت به افق

IP 40= در مقابل کلیه موارد فوق به غیر از عمق

درباره نویسنده

Call Now Button