منو پمپ لوله ای

منو پمپ لوله ای

۲۱۰۵۵-۷۷۲۴۸۴۳توجه به این که انتخاب منو پمپ مناسب جهت کارکرد مورد نظر ، به فاکتورهای بسیاری وابسته بوده و نمی توان فرمول خاصی و یا یک نمودار عملی خاصی برای آن در نظر گرفت ، لذا پارس منوپمپ با استفاده از تجربیات عملی خود در ساخت و فروش منو پمپها ، و نیز استفاده از نمودار تئوریک انتخاب منو پمپ ، بهترین و مناسب ترین پمپ را به مشتریان پیشنهاد می کند تا پس از یک دوره آزمایشی ، پمپ مورد تست قرار گرفته در صورت قبول، خریداری شده و در صورت برآورده نشدن نیاز های مشتری بدون پرداخت هزینه خاصی به شرکت عودت گردد.

درباره نویسنده

نظر خود را ارسال کنید