linz_1095-1024x433تاریخچه شرکت لینز

این شرکت با تخصص در زمینه تولید محصولات الکتریکی کار خود را از سال 2002 شروع کرد. این شرکت تحت تاثیر یک پروژه صنعتی معطوف به محصول و گوناگونی بازار شرکتی دیگر به نام Pedrollo که یک شرکت تولید پمپ است شکل گرفت.

تجربه چندین ساله طراحان این شرکت به همراه خلاقیت و نوآوری مسوولین و حس توسعه طلبی آنها عاملی در راستای موفقیت بوده و راه را برای بازارهای جهانی باز کرده است.این شرکت با ارتقا کیفیت محصولات خود موفق به اخذ استاندارد ISO 9001:2000 در سال 2004 گردید.

کاتالوگراندمانولتاژقدرت
(KW)
قدرت
(KVA)
مدلکشور سازندهکمپانی سازندهردیف
کاتالوگ86.14001620PRO18S A/4ایتالیالینز (Linz)1
کاتالوگ86.54002025PRO18S B/4ایتالیالینز (Linz)2
کاتالوگ87.14002430PRO18S C/4ایتالیالینز (Linz)3
کاتالوگ88.64002835PRO18M D/4ایتالیالینز (Linz)4
کاتالوگ89.34003842PRO18M E/4ایتالیالینز (Linz)5
کاتالوگ89.44004050PRO18L F/4ایتالیالینز (Linz)6
کاتالوگ89.64004860PRO18L G/4ایتالیالینز (Linz)7
کاتالوگ90.14005063PRO22S A/4ایتالیالینز (Linz)8
کاتالوگ90.24006075PRO22S B/4ایتالیالینز (Linz)9
کاتالوگ75.34006885PRO22S C/4ایتالیالینز (Linz)10
کاتالوگ90.640050100PRO22S D/4ایتالیالینز (Linz)11
کاتالوگ92.3400104130PRO22M E/4ایتالیالینز (Linz)12
کاتالوگ92.6400120150PRO22M F/4ایتالیالینز (Linz)13
کاتالوگ93.1400128160PRO22M G/4ایتالیالینز (Linz)14
کاتالوگ91.8400144180PRO28S A/4ایتالیالینز (Linz)15
کاتالوگ91.7400160200PRO28S B/4ایتالیالینز (Linz)16
کاتالوگ92.1400180225PRO28S C/4ایتالیالینز (Linz)17
کاتالوگ92.7400200250PRO28S D/4ایتالیالینز (Linz)18
کاتالوگ92.9400240300PRO28M E/4ایتالیالینز (Linz)19
کاتالوگ93.7400280350PRO28M F/4ایتالیالینز (Linz)20
کاتالوگ93.8400320400PRO28L G/4ایتالیالینز (Linz)21
کاتالوگ94.2400360450PRO35S B/4ایتالیالینز (Linz)22
کاتالوگ94.9400400500PRO35S C/4ایتالیالینز (Linz)23
کاتالوگ95400440550PRO35S D/4ایتالیالینز (Linz)24
کاتالوگ95400480600PRO35M E/4ایتالیالینز (Linz)25
کاتالوگ94.7400536670PRO35M F/4ایتالیالینز (Linz)26
کاتالوگ95.3400580725PRO35M G/4ایتالیالینز (Linz)27
کاتالوگ95.4400640800PRO35L H/4ایتالیالینز (Linz)28