پروژه ساختمانی بهمن

پروژه ساختمانی بهمن

 

یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو پنتا با قدرت 250KVA نصب شده در پروژه ساختمانی بهمن مشهد