موتور ژنراتور گاز سوز

گازسوز-دوسان

برخی از ویژگی های موتور گازسوز دوسان

 

1-طراحی برای کار دائم (continuous)

2- دائم کار

3- استفاده از گاز شهر با فشار 1psi (فشار پایین- low pressure)

4- ژنراتور 150kVA استامفورد انگلیس

5- سیستم کنترلر WoodWard

6- کوپله رویان صنعت

 

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ:

در این خلاصه گزارش ، امکان استفاده از یک دستگاه موتور-ژنراتور گازسوز کوچک با مدل GE08TIC برای تامین بخشی از بـرق مورد نیـاز یـک مجتمـع تـجاری مـورد بررسـی قـرار گـرفت. هزینـه سرمایه گذاری اولیه طرح 170،000،000 تومان می­باشد. درآمد سالیانه حاصل از فروش بـرق به مجتمع در صورتـی که مولـد در روز تنها در ساعات اوج بـار و میـان بـاری کـار کند 125،000،000 تومان بـرآورد می­شود .هـزینه های جاری مولـد شامل هزینه گـاز ، روغـن ، تعمیـر و نگهداری در سال حدود 40،000،000 تومان است . با توجه به برآورد های انجام شده سود سالیانه طرح در سال حدود 80،000،000 تومان بوده و دوره بازگشت سرمایه طرح حدود 20 ماه میباشد .

 

   طرح توجیحی مولد گازسوز                                                                       موتور دوسان GE08TIC در یک نگاه 

نقشه انفجاری و لیست قطعات موتور                                                                      تعمیر و نگهداری موتور گاز سوز