volvo-pe

ولوو پنتا در سال ۱۹۰۷ میلادی تأسیس شد این شرکت کار خود را با تولید موتورهای دریائی شروع کرد.شرکت پنتا (Penta) در سال ۱۹۳۵ توسط شرکت ولوو (Volvo) خریداری شد و جزئی از گروه ولوو (Volvo) گردید. از محصولات این شرکت میتوان به تولید انواع موتور برای مصارف دریایی، موتور دیزل جهت استفاده دیزل ژنراتور و موتورهایدیزلی با کاربرد صنعتی اشاره کرد.

دیزل ولوو پنتا (Volvo Penta) با ژنراتور استامفورد (Stamford)

Standby Power
(kva)
Prime Power
(Kva)
Generator TypeGeneratorEngine TypeEngine
9485UCI224GStamfordTAD530GEVolvo Penta
109100UCI274CStamfordTAD531GEVolvo Penta
142130UCI274EStamfordTAD532GEVolvo Penta
167152UCI274FStamfordTAD731GEVolvo Penta
206186UCI274GStamfordTAD732GEVolvo Penta
224201UCI274HStamfordTAD733GEVolvo Penta
274250UCDI274KStamfordTAD734GEVolvo Penta
330315HCI434E-444EStamfordTAD1341GEVolvo Penta
380352HCI434E-444EStamfordTAD1342GEVolvo Penta
414378HCI434F-444FStamfordTAD1343GEVolvo Penta
452412HCI434F-444FStamfordTAD1344GEVolvo Penta
501451HCI534C-544CStamfordTAD1345GEVolvo Penta
556505HCI534D-544DStamfordTAD1641GEVolvo Penta
651591HCI534E-544EStamfordTAD1642GEVolvo Penta
700630HCI534F-544FStamfordTWD1643GEVolvo Penta

دیزل ولوو پنتا (Volvo Penta) با ژنراتورمکآلته (meccalte)

 

Standby Power
(kva)
Prime Power
(kva)
Generator
Type
GeneratorEngine
Type
Engine
111100ECP34-2S4/AmeccalteTAD531GEVolvo Penta
143130ECP34-1L4/AmeccalteTAD532GEVolvo Penta
170152ECP34-2L4/AmeccalteTAD731GEVolvo Penta
201186ECO38-1SN/4meccalteTAD732GEVolvo Penta
227205ECO38-2SN/4meccalteTAD733GEVolvo Penta
275250ECO38-1LN/4meccalteTAD734GEVolvo Penta
350315ECO38-3LN/4meccalteTAD1341GEVolvo Penta
387352ECO38-3LN/4meccalteTAD1342GEVolvo Penta
420378ECO40-1S/4meccalteTAD1343GEVolvo Penta
450412ECO40-1S/4meccalteTAD1344GEVolvo Penta
500450ECO40-2S/4meccalteTAD1345GEVolvo Penta
559509ECO40-3S/4meccalteTAD1641GEVolvo Penta
655570ECO401.5L/4meccalteTAD1642GEVolvo Penta
737630ECO40-1.5L/4meccalteTWD1643GEVolvo Penta