حوزه علمیه خواهران

حوزه علمیه خواهران قوچان

 

دیزل ژنراتور IVECO با قدرت 50KVA نصب شده در حوزه علمیه خواهران قوچان